Tel. 669-777-756

R26 PARK
skatepark Wałbrzych
Topolowa 17K